สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตากใบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 9 0 31 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 9 0 36 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ