สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตากใบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตากใบ

485

135

0

0

135

135

0

29

0

106

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 9 0 31 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 9 0 36 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ