สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองนราธิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 สิงหาคม 2562 35 33 1 0 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 กันยายน 2562 170 67 0 0 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 5 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
20 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 5 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 25 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
32 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 3 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
44 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ