สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกรงปินัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกรงปินัง

1,310

167

0

37

204

204

2

3

0

199

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กรกฎาคม 2562 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 22 กรกฎาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 9 สิงหาคม 2562 60 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 15 สิงหาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 2 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 3 กันยายน 2562 130 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 4 กันยายน 2562 37 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 9 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กันยายน 2562 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 19 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 20 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 23 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 2 0 0 44 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ