สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกรงปินัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กรกฎาคม 2562 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 22 กรกฎาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 9 สิงหาคม 2562 60 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 2 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 3 กันยายน 2562 130 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 4 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 9 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กันยายน 2562 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 19 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 20 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 23 กันยายน 2562 60 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 กันยายน 2562 84 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 27 กันยายน 2562 90 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 1 ตุลาคม 2562 12 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 2 ตุลาคม 2562 2 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ