สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาบัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 28 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 3 กันยายน 2562 70 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 6 กันยายน 2562 70 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
19 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 140 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง 25 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง 27 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
38 ห้องประชุมอำเภอกาบัง 27 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง 29 กันยายน 2562 0 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ