สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาบัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกาบัง

990

112

0

1

113

113

40

5

0

68

1. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 8 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 28 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 2 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 3 กันยายน 2562 70 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 6 กันยายน 2562 70 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
14. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ