สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรามัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอรามัน

2,760

258

0

1

259

259

77

1

0

181

1. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 กันยายน 2562 10 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 17 กันยายน 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 กันยายน 2562 44 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 24 กันยายน 2562 44 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 25 กันยายน 2562 44 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 26 กันยายน 2562 44 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 6 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ