สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรามัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 กันยายน 2562 10 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 17 กันยายน 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 24 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 25 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 26 กันยายน 2562 44 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 6 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ