สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยะหา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอยะหา

390

72

0

18

90

90

0

16

0

74

1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 6 สิงหาคม 2562 20 7 0 8 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 3 กันยายน 2562 75 65 0 0 65 65 0 12 0 53 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 10 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ