สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธารโต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอธารโต

669

9

0

16

25

25

0

11

0

14

1. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 5 กรกฎาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 14 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 2 กันยายน 2562 87 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 3 กันยายน 2562 30 0 0 8 8 8 0 5 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 60 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 30 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 5 กันยายน 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 17 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ