สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธารโต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 5 กรกฎาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 14 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 2 กันยายน 2562 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 3 กันยายน 2562 30 0 0 6 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 30 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 60 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 5 กันยายน 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 17 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 25 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 26 กันยายน 2562 65 3 0 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 21 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ