สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบันนังสตา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 2 กันยายน 2562 50 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 3 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 4 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 5 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 6 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 17 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 20 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 23 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 24 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ