สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบันนังสตา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบันนังสตา

735

120

0

1

121

121

0

0

0

121

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 2 กันยายน 2562 50 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 3 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 4 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 5 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 6 กันยายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 17 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 19 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 26 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ