สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเบตง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเบตง

1,658

248

0

6

254

254

38

31

0

185

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 45 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 83 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 กันยายน 2562 80 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
15. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 กันยายน 2562 100 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 กันยายน 2562 120 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
20. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 11 กันยายน 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 12 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
27. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
33. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กันยายน 2562 60 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ