สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเบตง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 7 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 14 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 สิงหาคม 2562 20 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 43 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 45 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 กันยายน 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 กันยายน 2562 60 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 กันยายน 2562 80 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
40 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 กันยายน 2562 80 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
43 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 11 กันยายน 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 12 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 80 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กันยายน 2562 60 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
60 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 24 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กันยายน 2562 60 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 26 กันยายน 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 กันยายน 2562 50 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 ตุลาคม 2562 50 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
76 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 ตุลาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 7 ตุลาคม 2562 40 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 ตุลาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 15 0 3 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
84 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 ตุลาคม 2562 40 18 0 0 18 18 0 16 0 2 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 15 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 ตุลาคม 2562 22 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ