สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองยะลา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองยะลา

3,390

181

0

0

181

181

0

0

0

181

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 3 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 4 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 5 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 6 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ