สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองยะลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 9 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 16 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 3 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
20 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 4 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
22 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 5 กันยายน 2562 150 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 6 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 23 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
31 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 24 กันยายน 2562 148 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
33 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนอำเภอเมืองยะลา(ห้องประชุม2) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 25 กันยายน 2562 148 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 1 ตุลาคม 2562 120 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ