สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ลาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 4 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 6 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 10 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 23 กันยายน 2562 35 30 0 0 30 30 0 1 1 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 25 กันยายน 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ