สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ลาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ลาน

145

56

0

11

67

67

35

2

0

30

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 4 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 6 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 10 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 23 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ