สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกะพ้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 10 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 24 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 1 9 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 25 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ