สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยะรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ