สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยะรัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม ยะรัง

160

94

0

0

94

94

46

0

0

48

1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562 35 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 35 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ