สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยะหริ่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 40 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 50 31 0 4 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 50 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 40 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ