สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยะหริ่ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอยะหริ่ง

1,120

268

0

12

280

280

25

2

0

253

1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 40 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 50 31 0 4 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 50 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 40 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ