สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไม้แก่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไม้แก่น

2,560

0

0

7

7

7

0

0

1

6

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ