สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไม้แก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 30 ตุลาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 31 ตุลาคม 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 พฤศจิกายน 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ