สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสายบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 1 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 1 6 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 4 13 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 2 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 3 16 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 6 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 7 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 24 กันยายน 2562 85 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 25 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ