สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสายบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสายบุรี

585

168

0

0

168

168

21

5

8

134

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 1 สิงหาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 1 6 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 4 13 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 2 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 3 16 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 6 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 7 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 24 กันยายน 2562 85 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ