สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมายอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมายอ

252

130

0

7

137

137

35

1

0

101

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 16 15 0 1 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 19 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 36 36 0 0 36 36 35 0 0 1 รายชื่อ