สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมายอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 13 มิถุนายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 15 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 16 15 0 1 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 19 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 36 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ