สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะนาเระ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปะนาเระ

520

195

0

1

196

196

0

0

0

196

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 30 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 7 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ