สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะนาเระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 30 21 0 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 7 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 45 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 27 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ