สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองจิก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 27 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 15 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 30 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ