สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกโพธิ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกโพธิ์

387

137

0

0

137

137

29

4

0

104

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 6 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 27 สิงหาคม 2562 35 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 3 กันยายน 2562 22 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 4 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 5 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 28 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 24 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ