สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกโพธิ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 6 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 27 สิงหาคม 2562 35 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 3 กันยายน 2562 22 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 4 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 5 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 24 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 25 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ