สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปัตตานี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองปัตตานี

276

222

0

18

240

240

47

16

0

177

1. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 สิงหาคม 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 39 37 0 1 38 38 0 5 0 33 รายชื่อ
4. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 26 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
5. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 39 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
6. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
7. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 19 กันยายน 2562 30 25 0 5 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
9. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 20 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 24 กันยายน 2562 22 5 0 12 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ