สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองปัตตานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 สิงหาคม 2562 10 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 39 33 0 1 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 26 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 39 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 19 กันยายน 2562 30 24 0 5 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
15 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 20 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
19 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 24 กันยายน 2562 22 5 0 12 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
20 สำนังานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 25 กันยายน 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ