สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีนครินทร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีนครินทร์

1,035

13

0

0

13

13

0

10

0

3

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 11 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศพก.อ่างทอง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินร์ 18 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 19 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ