สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีนครินทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 11 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศพก.อ่างทอง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศพก.อ่างทอง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศพก.อ่างทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินร์ 18 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 19 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 20 กันยายน 2562 100 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 23 กันยายน 2562 180 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 25 กันยายน 2562 200 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ