สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าพะยอม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 7 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 10 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 16 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 17 กันยายน 2562 80 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 19 กันยายน 2562 80 47 0 0 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 20 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 23 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 24 กันยายน 2562 120 76 0 0 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 25 กันยายน 2562 120 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 26 กันยายน 2562 120 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 30 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ