สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าพะยอม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม ป่าพะยอม

1,655

372

1

0

373

373

208

1

0

164

1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 7 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 10 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 16 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 17 กันยายน 2562 80 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 19 กันยายน 2562 80 48 0 0 48 48 2 0 0 46 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 20 กันยายน 2562 80 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 23 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 24 กันยายน 2562 120 76 0 0 76 76 76 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 25 กันยายน 2562 120 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 26 กันยายน 2562 120 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ