สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 29 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 17 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 20 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ