สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าบอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 4 กันยายน 2562 120 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 4 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 9 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 6 0 9 รายชื่อ
30 ห้องประชุม รพ.สต.หนองธง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 10 กันยายน 2562 70 35 0 0 35 35 0 9 0 26 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 11 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม รพ.สต.หนองธง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 11 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศพก.เครือข่าย ม.6 ต.ป่าบอน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน 17 กันยายน 2562 60 46 0 5 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 18 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 60 32 0 1 33 33 0 8 0 25 รายชื่อ
42 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 200 47 0 15 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 23 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 24 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
49 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 27 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 23 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 30 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ