สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าบอน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอป่าบอน

3,040

273

0

21

294

294

0

43

0

251

1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 4 กันยายน 2562 120 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 4 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 9 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 6 0 9 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 10 กันยายน 2562 70 35 0 0 35 35 0 9 0 26 รายชื่อ
26. ห้องประชุม รพ.สต.หนองธง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 11 กันยายน 2562 60 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 11 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศพก.เครือข่าย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน 17 กันยายน 2562 60 46 0 5 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 17 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 60 32 0 1 33 33 0 10 0 23 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 18 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 200 47 0 15 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 23 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 30 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ