สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีบรรพต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 4 กันยายน 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 10 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 11 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 11 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 12 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
30 ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 13 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่ 10 ต.เขาปู่ 19 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 20 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37 ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตะแพน 20 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ