สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีบรรพต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีบรรพต

470

200

1

0

201

201

60

0

0

141

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 4 กันยายน 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 10 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 11 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 11 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 12 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 13 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่ 10 ต.เขาปู่ 19 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตะแพน 20 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ