สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพะยูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 29 สิงหาคม 2562 180 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 กันยายน 2562 60 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 3 กันยายน 2562 60 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 4 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 5 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 กันยายน 2562 60 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 200 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 120 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
38 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 250 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 24 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 1 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 8 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 15 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 22 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 29 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ