สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากพะยูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากพะยูน

2,670

350

0

4

354

354

0

0

0

354

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 20 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 29 สิงหาคม 2562 180 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 กันยายน 2562 60 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 3 กันยายน 2562 60 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 4 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 5 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 กันยายน 2562 60 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 200 50 0 1 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 120 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 250 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
34. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 24 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 1 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 8 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 15 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 22 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 29 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ