สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนขนุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดโคกศักดิ์ 9 กันยายน 2562 90 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 10 กันยายน 2562 70 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
3 วัดโคกโดน 10 กันยายน 2562 100 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
4 วัดโคกศักดิ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 11 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 วัดโคกศักดิ์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 16 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 16 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 58 0 1 รายชื่อ
12 วัดโคกโดน 17 กันยายน 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 17 กันยายน 2562 100 114 0 0 114 114 0 58 4 52 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 18 กันยายน 2562 100 115 0 0 115 115 0 62 8 45 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 19 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 20 กันยายน 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 23 กันยายน 2562 150 12 0 0 12 12 0 6 0 6 รายชื่อ
19 วัดโคกศักดิ์ 23 กันยายน 2562 0 15 0 0 15 15 0 7 2 6 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 23 กันยายน 2562 160 123 0 0 123 123 0 76 1 46 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 24 กันยายน 2562 160 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 25 กันยายน 2562 160 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 26 กันยายน 2562 160 15 0 2 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 27 กันยายน 2562 240 3 0 2 5 5 0 1 1 3 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 30 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 1 ตุลาคม 2562 200 16 0 1 17 17 0 4 2 11 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 2 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 4 ตุลาคม 2562 80 6 0 1 7 7 0 4 0 3 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 7 ตุลาคม 2562 80 8 0 1 9 9 0 1 3 5 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ