สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะโหมด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 กันยายน 2562 200 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
28 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กันยายน 2562 80 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กันยายน 2562 150 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
30 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 19 กันยายน 2562 200 35 0 1 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
31 ศาลาประชาประคมอำเภอตะโหมด 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาประคมอำเภอตะโหมด 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 20 กันยายน 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ