สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะโหมด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตะโหมด

2,135

167

0

1

168

168

0

6

0

162

1. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
26. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 16 กันยายน 2562 200 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
27. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กันยายน 2562 80 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
28. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กันยายน 2562 150 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
29. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 19 กันยายน 2562 200 35 0 1 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
30. ศาลาประชาประคมอำเภอตะโหมด 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 20 กันยายน 2562 170 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. ศาลาประชาประคมอำเภอตะโหมด 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานงานเกษตรอำเภอตะโหมด 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ