สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาชัยสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 10 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
35 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศบกต.โคกม่วง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 11 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
38 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาชัยสน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42 ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
44 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 18 กันยายน 2562 44 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
46 ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
49 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 กันยายน 2562 70 41 0 1 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
51 ศบกต.โคกม่วง 20 กันยายน 2562 32 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ