สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาชัยสน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาชัยสน

2,467

357

0

2

359

359

0

0

0

359

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 10 กันยายน 2562 40 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 11 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
36. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 18 กันยายน 2562 44 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 19 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
38. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 19 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 20 กันยายน 2562 70 41 0 1 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
40. ศบกต.โคกม่วง 20 กันยายน 2562 32 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ