สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกงหรา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกงหรา

1,210

265

0

0

265

265

0

0

0

265

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 7 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 27 สิงหาคม 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 28 สิงหาคม 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 29 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 30 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 2 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 16 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 18 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 19 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 20 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ