สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกงหรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 7 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 27 สิงหาคม 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 28 สิงหาคม 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 29 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 30 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 2 กันยายน 2562 50 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 16 กันยายน 2562 70 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 18 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 19 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 20 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ