สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพัทลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 17 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กันยายน 2562 220 95 0 0 95 95 0 1 0 94 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 19 กันยายน 2562 65 61 0 0 61 61 0 3 0 58 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 20 กันยายน 2562 50 47 0 3 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 24 กันยายน 2562 70 59 0 4 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 25 กันยายน 2562 60 29 0 2 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 26 กันยายน 2562 70 42 0 1 43 43 0 4 1 38 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 27 กันยายน 2562 80 29 0 13 42 42 0 7 0 35 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 30 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ