สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพัทลุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองพัทลุง

1,575

345

0

1

346

346

270

14

0

62

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 17 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 14 0 37 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กันยายน 2562 220 95 0 0 95 95 70 0 0 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 19 กันยายน 2562 65 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 20 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 24 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 25 กันยายน 2562 60 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 26 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 27 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ