สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหาดสำราญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 6 สิงหาคม 2562 20 0 11 3 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 13 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 20 สิงหาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 21 สิงหาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 22 สิงหาคม 2562 40 0 8 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 26 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 28 สิงหาคม 2562 40 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 29 สิงหาคม 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 2 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 4 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 5 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 6 0 8 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 24 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
47 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 25 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ