สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหาดสำราญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม หาดสำราญ

1,160

160

20

6

186

186

9

9

0

168

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 6 สิงหาคม 2562 20 0 11 3 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 13 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 20 สิงหาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 21 สิงหาคม 2562 40 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 22 สิงหาคม 2562 40 0 8 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 26 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 28 สิงหาคม 2562 40 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 29 สิงหาคม 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 2 กันยายน 2562 40 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 4 กันยายน 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 5 กันยายน 2562 40 17 0 0 17 17 0 9 0 8 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 23 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 24 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ