สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัษฎา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอรัษฎา

1,970

170

0

3

173

173

0

16

0

157

1. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 กรกฎาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 29 สิงหาคม 2562 150 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 5 กันยายน 2562 150 21 0 1 22 22 0 6 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 9 กันยายน 2562 150 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 10 กันยายน 2562 150 26 0 0 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 17 กันยายน 2562 150 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ