สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัษฎา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 กรกฎาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 28 สิงหาคม 2562 0 20 0 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 29 สิงหาคม 2562 150 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 4 กันยายน 2562 0 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 5 กันยายน 2562 150 21 0 1 22 22 0 6 0 16 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 9 กันยายน 2562 150 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 10 กันยายน 2562 150 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 16 กันยายน 2562 0 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 17 กันยายน 2562 150 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 24 กันยายน 2562 150 28 0 0 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 26 กันยายน 2562 150 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ