สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาโยง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาโยง

2,985

212

0

4

216

216

6

49

0

161

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 26 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 27 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 3 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 5 กันยายน 2562 125 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 6 กันยายน 2562 140 35 0 0 35 35 0 15 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 9 กันยายน 2562 125 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 10 กันยายน 2562 120 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 16 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 16 กันยายน 2562 95 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 17 กันยายน 2562 175 76 0 2 78 78 0 27 0 51 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 20 กันยายน 2562 80 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 26 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ