สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังวิเศษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 8 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 6 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 20 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 13 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 สิงหาคม 2562 20 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 29 สิงหาคม 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 4 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 35 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 5 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 กันยายน 2562 56 52 0 1 53 53 0 21 0 32 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 11 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 45 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 18 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 43 0 2 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 45 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 30 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 24 กันยายน 2562 30 28 0 1 29 29 0 22 0 7 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 120 31 0 0 31 31 0 18 1 12 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 25 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 28 0 2 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 26 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 27 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 1 ตุลาคม 2562 200 3 0 1 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 2 ตุลาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 22 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 28 ตุลาคม 2562 90 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ