สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยยอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 28 สิงหาคม 2562 50 34 0 0 34 34 0 20 0 14 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 29 สิงหาคม 2562 50 40 0 1 41 41 0 12 0 29 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 สิงหาคม 2562 50 46 0 1 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 กันยายน 2562 35 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
35 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 กันยายน 2562 35 23 0 0 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 3 กันยายน 2562 32 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 55 47 0 0 47 47 0 6 0 41 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 12 0 41 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 กันยายน 2562 60 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 20 กันยายน 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
57 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 24 กันยายน 2562 100 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
59 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 25 กันยายน 2562 60 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลท่างิ้ว 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 25 กันยายน 2562 100 61 1 0 62 62 0 10 0 52 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 กันยายน 2562 210 98 0 0 98 98 0 6 0 92 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ