สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิเกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 สิงหาคม 2562 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 14 สิงหาคม 2562 25 13 1 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 21 สิงหาคม 2562 25 12 1 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 สิงหาคม 2562 80 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 กันยายน 2562 80 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 กันยายน 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 กันยายน 2562 80 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 กันยายน 2562 80 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 20 กันยายน 2562 80 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 23 กันยายน 2562 80 33 0 0 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 25 กันยายน 2562 80 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 กันยายน 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 ตุลาคม 2562 80 5 1 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 ตุลาคม 2562 80 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 ตุลาคม 2562 80 11 1 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ