สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิเกา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสิเกา

3,080

134

5

0

139

139

9

4

0

126

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 31 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 สิงหาคม 2562 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 14 สิงหาคม 2562 25 13 1 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 21 สิงหาคม 2562 25 12 1 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 สิงหาคม 2562 80 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 กันยายน 2562 80 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 กันยายน 2562 80 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 กันยายน 2562 80 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 กันยายน 2562 80 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 18 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 20 กันยายน 2562 80 0 2 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 23 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 25 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ