สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะเหลียน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปะเหลียน

2,305

152

1

0

153

153

20

0

0

133

1. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 17 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลท่าพญา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. วัดควนวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
48. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลท่าพญา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 45 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
60. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
67. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ