สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะเหลียน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 17 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
40 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลท่าพญา 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 วัดควนวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลท่าพญา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 45 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
74 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
76 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
81 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ