สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันตัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกันตัง

3,140

489

0

2

491

491

54

32

0

405

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 28 สิงหาคม 2562 65 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 29 สิงหาคม 2562 65 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 สิงหาคม 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 กันยายน 2562 65 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 กันยายน 2562 65 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 กันยายน 2562 65 52 0 1 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 5 กันยายน 2562 75 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 6 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 กันยายน 2562 65 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 กันยายน 2562 65 53 0 0 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 21 กันยายน 2562 65 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 กันยายน 2562 65 31 0 0 31 31 0 12 0 19 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 กันยายน 2562 65 47 0 0 47 47 7 0 0 40 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กันยายน 2562 65 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กันยายน 2562 65 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ