สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันตัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 19 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 28 สิงหาคม 2562 65 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 29 สิงหาคม 2562 65 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 สิงหาคม 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 กันยายน 2562 65 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 กันยายน 2562 65 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 กันยายน 2562 65 52 0 1 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 5 กันยายน 2562 75 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 6 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 กันยายน 2562 65 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 กันยายน 2562 65 53 0 0 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 21 กันยายน 2562 65 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 กันยายน 2562 65 31 0 0 31 31 0 12 0 19 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 กันยายน 2562 65 47 0 0 47 47 0 7 0 40 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กันยายน 2562 65 36 0 0 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กันยายน 2562 65 30 0 2 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 กันยายน 2562 65 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 ตุลาคม 2562 65 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ