สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมะนัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมะนัง

5,710

231

1

9

241

241

0

102

0

139

1. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอมะนัง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอมะนัง 28 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอมะนัง 12 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอมะนัง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอมะนัง 19 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอมะนัง 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอมะนัง 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอมะนัง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอมะนัง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอมะนัง 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. หอประชุมอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 200 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอมะนัง 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 11 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 200 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 13 กันยายน 2562 200 35 0 0 35 35 0 6 0 29 รายชื่อ
31. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 16 กันยายน 2562 200 26 0 0 26 26 0 23 0 3 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอมะนัง 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 17 กันยายน 2562 200 29 0 0 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
34. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 200 58 0 1 59 59 0 24 0 35 รายชื่อ
35. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 19 กันยายน 2562 200 53 0 0 53 53 0 16 0 37 รายชื่อ
36. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 20 กันยายน 2562 200 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 23 กันยายน 2562 200 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ