สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมะนัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 3 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 10 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 17 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอมะนัง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอมะนัง 28 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอมะนัง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอมะนัง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอมะนัง 12 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอมะนัง 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอมะนัง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอมะนัง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอมะนัง 19 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอมะนัง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอมะนัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอมะนัง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอมะนัง 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอมะนัง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.นิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมอำเภอมะนัง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอมะนัง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุมอำเภอมะนัง 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอมะนัง 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมอำเภอมะนัง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอมะนัง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 200 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42 หอประชุมอำเภอมะนัง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมอำเภอมะนัง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 11 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 200 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
47 หอประชุมอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 13 กันยายน 2562 200 35 0 0 35 35 0 6 0 29 รายชื่อ
50 ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมอำเภอมะนัง 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 16 กันยายน 2562 200 25 0 0 25 25 0 22 0 3 รายชื่อ
54 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 17 กันยายน 2562 200 29 0 0 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
55 หอประชุมอำเภอมะนัง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 หอประชุมอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 200 58 0 1 59 59 0 24 0 35 รายชื่อ
58 หอประชุมอำเภอมะนัง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 19 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
60 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 20 กันยายน 2562 200 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมอำเภอมะนัง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 หอประชุมอำเภอมะนัง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 23 กันยายน 2562 200 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
64 หอประชุมอำเภอมะนัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 หอประชุมอำเภอมะนัง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 หอประชุมอำเภอมะนัง 27 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
67 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 27 กันยายน 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
68 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 30 กันยายน 2562 200 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
69 หอประชุมอำเภอมะนัง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 หอประชุมอำเภอมะนัง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 1 ตุลาคม 2562 200 31 0 0 31 31 0 10 0 21 รายชื่อ
72 หอประชุมอำเภอมะนัง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 2 ตุลาคม 2562 200 32 0 2 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
74 หอประชุมอำเภอมะนัง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมภูผาเพชรอำเภอมะนัง ที่ว่าการอำเภอมะนัง 3 ตุลาคม 2562 200 47 0 0 47 47 0 38 0 9 รายชื่อ
76 หอประชุมอำเภอมะนัง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 หอประชุมอำเภอมะนัง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 หอประชุมอำเภอมะนัง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 หอประชุมอำเภอมะนัง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 หอประชุมอำเภอมะนัง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 หอประชุมอำเภอมะนัง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 หอประชุมอำเภอมะนัง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ