สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งหว้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 20 กันยายน 2562 30 11 0 10 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 23 กันยายน 2562 40 2 0 11 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 กันยายน 2562 35 5 0 8 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 กันยายน 2562 40 7 0 2 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 30 กันยายน 2562 40 2 0 10 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 1 ตุลาคม 2562 40 7 0 7 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 ตุลาคม 2562 40 8 0 5 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
70 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 20 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 28 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 4 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 11 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 18 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 25 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ