สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละงู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 สิงหาคม 2562 80 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 สิงหาคม 2562 80 15 0 2 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
31 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 28 สิงหาคม 2562 80 14 0 0 14 14 0 4 0 10 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 80 69 0 1 70 70 0 54 0 16 รายชื่อ
55 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 11 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 กันยายน 2562 180 100 0 0 100 100 0 55 0 45 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 กันยายน 2562 130 65 0 0 65 65 0 35 0 30 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 16 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17 กันยายน 2562 120 56 0 0 56 56 0 18 0 38 รายชื่อ
67 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ูอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 70 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
71 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562 80 56 0 0 56 56 0 30 0 26 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 19 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
73 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
76 ูอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมโต๊ะพญาเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 กันยายน 2562 90 51 0 0 51 51 0 23 0 28 รายชื่อ
79 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 26 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 27 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 ตุลาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ