สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละงู

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอละงู

3,460

479

0

6

485

485

50

213

0

222

1. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 สิงหาคม 2562 80 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 สิงหาคม 2562 80 15 0 2 17 17 0 7 0 10 รายชื่อ
17. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 28 สิงหาคม 2562 80 14 0 0 14 14 0 4 0 10 รายชื่อ
20. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 9 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 80 69 0 1 70 70 0 54 0 16 รายชื่อ
30. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 11 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 กันยายน 2562 180 101 0 0 101 101 0 56 0 45 รายชื่อ
33. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 กันยายน 2562 130 65 0 0 65 65 0 35 0 30 รายชื่อ
34. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 16 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17 กันยายน 2562 120 56 0 0 56 56 0 18 0 38 รายชื่อ
36. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 70 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 19 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562 80 56 0 0 56 56 0 30 0 26 รายชื่อ
39. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
40. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 กันยายน 2562 90 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ