สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าแพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 30 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 กันยายน 2562 30 13 0 2 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 4 กันยายน 2562 100 3 2 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 กันยายน 2562 140 38 0 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 65 50 0 1 51 51 0 16 0 35 รายชื่อ
31 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 กันยายน 2562 180 70 0 3 73 73 0 11 0 62 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 11 กันยายน 2562 180 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
39 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 12 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 กันยายน 2562 80 37 0 1 38 38 0 10 1 27 รายชื่อ
46 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 กันยายน 2562 95 41 0 4 45 45 0 9 0 36 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 20 กันยายน 2562 130 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
52 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 23 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 26 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 27 กันยายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 60 43 0 0 43 43 0 24 0 19 รายชื่อ
63 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 60 47 0 1 48 48 0 26 1 21 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 4 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 8 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 ตุลาคม 2562 90 42 0 2 44 44 0 27 0 17 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 15 ตุลาคม 2562 65 3 0 24 27 27 0 22 0 5 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ