สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าแพ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าแพ

2,900

348

2

16

366

366

135

42

1

188

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 30 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 กันยายน 2562 30 13 0 2 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 4 กันยายน 2562 100 3 2 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 กันยายน 2562 140 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
19. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 65 50 0 1 51 51 0 16 0 35 รายชื่อ
21. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 กันยายน 2562 180 70 0 3 73 73 0 11 0 62 รายชื่อ
25. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 11 กันยายน 2562 180 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 12 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 กันยายน 2562 80 38 0 1 39 39 0 11 1 27 รายชื่อ
32. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 กันยายน 2562 95 51 0 1 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 60 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
42. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 60 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าเรือ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ