สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนกาหลง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอควนกาหลง

3,360

292

8

2

302

302

0

24

0

278

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 22 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 สิงหาคม 2562 90 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 สิงหาคม 2562 90 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 สิงหาคม 2562 90 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 28 สิงหาคม 2562 150 48 0 1 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 29 สิงหาคม 2562 100 55 0 0 55 55 0 18 0 37 รายชื่อ
18. ห้องประชุมมัสยิดควนบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 100 27 0 1 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 กันยายน 2562 100 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 กันยายน 2562 90 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 10 กันยายน 2562 50 19 1 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 13 กันยายน 2562 140 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 กันยายน 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 กันยายน 2562 90 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 7 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ