สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนกาหลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 22 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 สิงหาคม 2562 90 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 สิงหาคม 2562 90 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 สิงหาคม 2562 90 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 28 สิงหาคม 2562 150 48 0 1 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
28 ศพก.อ.ควนกาหลง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 29 สิงหาคม 2562 100 55 0 0 55 55 0 18 0 37 รายชื่อ
31 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมมัสยิดควนบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 100 26 0 1 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 มัสยิดบ้านควนบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 กันยายน 2562 100 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
38 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 6 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 กันยายน 2562 90 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลอุใดเจริญ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 10 กันยายน 2562 50 19 1 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
46 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อาคารเนอกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 13 กันยายน 2562 140 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 กันยายน 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
56 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 กันยายน 2562 90 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 25 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 ตุลาคม 2562 90 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 7 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 ตุลาคม 2562 90 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ