สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนโดน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอควนโดน

894

268

0

18

286

286

27

34

0

225

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 7 สิงหาคม 2562 55 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 14 สิงหาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 21 สิงหาคม 2562 55 17 0 7 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 28 สิงหาคม 2562 77 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 29 สิงหาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 4 กันยายน 2562 77 26 0 2 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 5 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 11 กันยายน 2562 55 15 0 1 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 กันยายน 2562 50 34 0 2 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 17 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 15 0 32 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 18 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 18 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 23 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 25 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 2 ตุลาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 9 ตุลาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 ตุลาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ