สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนโดน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 7 สิงหาคม 2562 55 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 14 สิงหาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 21 สิงหาคม 2562 55 17 0 7 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 28 สิงหาคม 2562 77 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 29 สิงหาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 4 กันยายน 2562 77 20 0 2 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 5 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 11 กันยายน 2562 55 15 0 1 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 กันยายน 2562 50 34 0 2 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 17 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 12 0 32 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 18 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 18 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 23 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 11 0 19 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 25 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 2 ตุลาคม 2562 55 26 0 0 26 26 0 18 0 8 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 9 ตุลาคม 2562 55 8 0 1 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 ตุลาคม 2562 55 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ