สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสตูล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 5 สิงหาคม 2562 45 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 7 สิงหาคม 2562 50 1 1 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 12 สิงหาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 19 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 21 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 9 กันยายน 2562 52 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 11 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 0 1 45 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 16 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 18 กันยายน 2562 48 47 0 1 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 26 กันยายน 2562 50 22 0 28 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 ตุลาคม 2562 50 45 0 5 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 15 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 17 ตุลาคม 2562 65 39 0 0 39 39 0 39 0 0 รายชื่อ