สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสตูล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสตูล

1,000

230

1

9

240

240

17

32

2

189

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 5 สิงหาคม 2562 45 14 0 5 19 19 0 7 0 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 7 สิงหาคม 2562 50 1 1 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 12 สิงหาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 19 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 21 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 9 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 19 1 32 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 1 45 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 16 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 18 กันยายน 2562 48 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 23 กันยายน 2562 50 13 0 2 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 26 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 15 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ