สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองหอยโข่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 15 สิงหาคม 2562 40 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 16 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 20 สิงหาคม 2562 40 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 27 สิงหาคม 2562 60 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 28 สิงหาคม 2562 50 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 19 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 19 กันยายน 2562 45 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 20 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำภอคลองหอยโข่ง 20 กันยายน 2562 15 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ