สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิงหนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 2 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 9 สิงหาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 12 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 13 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 19 กันยายน 2562 42 37 0 0 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 20 กันยายน 2562 42 38 0 0 38 38 0 0 1 37 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 24 กันยายน 2562 22 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 25 กันยายน 2562 42 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 25 กันยายน 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 26 กันยายน 2562 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 26 กันยายน 2562 19 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 27 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 30 กันยายน 2562 43 43 0 0 43 43 0 28 0 15 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 30 กันยายน 2562 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ