สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนเนียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 กันยายน 2562 50 42 0 3 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 5 กันยายน 2562 50 42 0 4 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 8 1 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 24 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 7 0 38 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 1 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 15 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 22 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 29 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ