สรุปยอดห้องสอบ อำเภอควนเนียง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอควนเนียง

1,350

114

0

22

136

136

30

7

0

99

1. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 กันยายน 2562 50 42 0 3 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 5 กันยายน 2562 50 42 0 4 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 23 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 1 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 4 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 15 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 18 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 22 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 25 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 29 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ